1 bestaat GOD ? -1-

 • BESTAAT GOD ? (deel 1) ---------------------------------- Hoe weet ik dat God bestaat? En dat er ‘n hoger doel is in het leven? ------------------------- Dat niet alles maar ‘toevallig’ gaat ---------------------------- En dat er hemelen zijn om naar te streven ---------------------------------- Dat weet ik vanwege: de ontwikkeling ------------------- Van mensen, dieren en de natuur -------------------------- Alles krijgt blijkbaar een prikkeling ---------------------- Om te groeien naar iets hogers op den duur ---------------------------------- Overal in het leven zie je evolutie ------------------------ Niets staat er stil in het heelal “Alles wordt verfijnder”, is mijn conclusie, ---------------------- “Grootser en mooier; dat is geen toeval !” ---------------------------------- ‘n Mooi schilderij ontstaat ook niet bij toeval ------------------ En ‘n mooie bloem dus evenmin ------------------------ En ‘n mens met ‘n mooi karakter en al ----------------- Dat die toevallig zó werd, dáár geloof ik niet in.

bestaat GOD ? -2-

 • BESTAAT GOD ? (deel 2) ---------------------------------- Stel: u bewondert een mooi schilderij ------------------------ Wat kunnen we allemaal bedenken daarbij: ------------- Dit is door een kundig schilder geschilderd --------------------- Met gevoel voor schoonheid (en niet verwilderd) ---------------------------------- ‘t Is een schilder met een heldere geest ------------------ Die bij het schilderen geïnspireerd is geweest ------- Die de wens heeft gehad : iets moois te maken --------------- En om u als bewonderaar positief te ráken ---------------------------------- Vergelijk nu het heelal met zo’n schilderij ------------------ Ook dáár hoort dus een Maker bij ------------------------------- Een Maker met een bewuste geest --------------------------- Die al miljarden jaren geïnspireerd is geweest ---------------------------------- Die alles wat leeft stap voor stap heeft gemaakt ----------- En laat ontwikkelen en dat niet uitontwikkeld raakt ------------ En die Maker en Inspirator nóémen we tot slot, ----------- Gemakshalve: Het Leven oftewel God .

bestaat GOD ? -3-

 • BESTAAT GOD ? (deel 3) ---------------------------------- God lééft in de kern van alles wat leeft ----------------------- Dit is wat menig mens te denken geeft: ----------------- Leeft God overal, dus ook in mij? ---------------------------- Als dit waarheid is, hoe kom ik daar dan bij? ---------------------------------- Begrijpt u waarom God ook in u leeft? ------------------------ Omdat u Zijn ‘kunstwerk’ bewonderd heeft -------------- Wie het wonder der schepping kan waarderen --------------- Kan ook het bestaan van God accepteren ---------------------------------- Gevoel voor schoonheid is eigenlijk iets goddelijks ------ Er wordt IETS geráákt, blijkbaar iets soortgelijks ---- Dus de maker en bewonderaar zijn aan elkaar verwant ------ Dit verklaart - tussen God en mens - de familieband.

bestaat GOD ? -4-

 • BESTAAT GOD ? (deel 4) ---------------------------------- Dat ik me kan verwonderen -- Dit zijn reeds drie wonderen.

DRIE MAAL GOD

 • DRIE MAAL GOD ---------------------------------- Overal waar we Liefde zien --- En het goede en mooie van het leven -------------------------- Wie goed kijkt, ziet misschien Dat God hiermee drie maal is verweven ---------------------------------- De kijker, het bekekene en het kijken -------------------------- Dit zijn drie aspecten van God En hoe meer de mens op God gaat lijken -------------------- Hoe beter men zíét en met meer genot ---------------------------------- En hoe meer men God gaat waarderen -------------------- En hoe meer men overal Liefde ziet ---------------------------- Des te liefdevoller gaat men functioneren ------------------ Maar met te weinig liefde... lukt dit nog niet.

AUTO

 • AUTO ---------------------------------- Als je met een auto reist ----- Kun je zónder meer beweren: Een ontwerper is vereist ---- Om zo'n auto te creëren ---------------------------------- Als je met een auto reist ----- Kun je zeker constateren: --- Ook een maker is vereist ---- Om zo'n ding te construeren ---------------------------------- Als je met een auto reist ----- Kun je makkelijk accepteren: Een bestuurder is vereist ---- Om het stuur te controleren ---------------------------------- Als je met een auto reist ----- Kun je de stelling poneren: --- Ook een doel is er vereist ---- Om de reis te continueren ---------------------------------- Als je in de kosmos leeft ----- Kun je zónder meer beweren: Een Ontwerper is vereist ---- Om dit alles te creëren ---------------------------------- Als je in de kosmos leeft ----- Kun je zeker constateren: ---- Ook een Maker is vereist ---- Om het Al te construeren ---------------------------------- Als je in de kosmos leeft ----- Kun je makkelijk accepteren: Een Bestuurder is vereist ---- Om het Al te controleren ---------------------------------- Als je in de kosmos leeft ----- Kun je de stelling poneren: ---- Ook een Doel is er vereist ---- Om dit alles te continueren.

GOD IS HET LEVEN

 • GOD IS HET LEVEN ---------------------------------- De vis, die denkt, ------------- dat het water niet bestaat ---- Is als de ongelovige, die niet beseft -------------------------- waar het in het leven om gaat.

GOD BESTAAT WEL

 • GOD BESTAAT WEL ---------------------------------- God bestaat echt wel --------- Ook al kun je 't niet bewijzen Men oordeelt vaak nog te snel Mag ik u daar op wijzen? ---------------------------------- Er bestaat zo veel ------------ Dat niet te bewijzen is -------- Iedere wetenschap heeft wel een deel ----------------------- Daar loopt de bewijsvoering mis ---------------------------------- Onze ideeën en gedachten Wáár komen die vandaan? Onze karakters en psychische krachten ----------------------- Onbewijsbaar!! terwijl ze tóch bestaan ---------------------------------- Onze liefde en ons geweten Kan door niemand worden bewezen ----------------------- En door geen apparaat gezien of gemeten -------------------- Toch bestaan ze; God zij geprezen ---------------------------------- Iémand moet de oerknal hebben geschapen ------------ Want alles wordt door iets veroorzaakt -------------------- Onze wereld met mensen, bloemen, schapen ------------- Het kan toch niet zonder doel zijn gemaakt! ---------------------------------- De wonderen en schoonheid in de natuur ----------------------- Het kan toch niet zomaar zijn ontstaan ------------------------ Nutteloos, zonder plan of architectuur -------------------- Daarom geloof ik wel in Gods bestaan.

GOD, ALLEMACHTIG !

 • GOD, ALLEMACHTIG! ---------------------------------- Waarom zou ik in God geloven?! ---------------------- Ik kan toch héél goed zonder Mijn welvaart heb 'k zélf verdiend ----------------------- Dat vind ik echt geen wonder. ---------------------------------- Waarom zou ik in God geloven?! ---------------------- Wetenschappelijk is Ie nooit bewezen ----------------------- Hoort Hij niet thuis bij 't bijgeloof? ---------------------- Of bij sprookjes die 'k ooit heb gelezen? ---------------------------------- Maar.... mijn innerlijk bestaat toch ook ----------------------- En dat valt ook niet te bewijzen Ik heb gevoelens en ideeën Die uit m'n binnenste verrijzen ---------------------------------- Maar als ik wél in mezelf geloof En dit geloof wérkt, zonder bewijs ------------------------- Waarom dan bij 't geloven in God ---------------------------- Dat ik dan ineens vanalles eis?! ---------------------------------- Is dat niet alsof ik probeer --- Te bewijzen dat het léven bestaat ------------------------- Terwijl ik het overal om me heen zíé ----------------------- Bijvoorbeeld bij 'n bloem die bloeien gaat ---------------------------------- God ís het bewuste leven Zowel ín de mens als ín de natuur ------------------------- De bezieling dus diep vanbinnen -------------------- Die líjkt soms dood, maar is van eeuwige duur

GELOVEN IS VERSTANDIG

 • GELOVEN IS VERSTANDIG ---------------------------------- Het is verstandig om in God te geloven ------------------------ Dan groeit men als mens naar boven -------------------------- En niet naar beneden zoals de materialist --------------------- Die veel ontvangen groeikansen mist ---------------------------------- Omdát ie niet in God geloven wil, ----------------------------- Staat z’n geestelijke groei bijna stil ----------------------- Die geestelijke groei durf ik te beloven ----------------------- Aan wie bereid is om te willen gaan geloven ---------------------------------- Geloof, dat ‘n ieder zichzelf kan schenken ----------------- Door over bijna-dood-ervaringen na te denken Nadat men hierover eerst is gaan lezen -------------------- Dan hoeft er straks niets meer te worden bewezen.

aan het begin van het LEVEN

 • Ooit, in de sferen van het leven na de dood, wordt ons de gelegenheid geschonken om terug in de tijd te kijken en te luisteren. Eerst gaan we dan terug in de tijd van ons eigen leven, maar later ook terug in de tijd van het ontstaan van de schepping, het ontstaan van de zichtbare en onzichtbare sterren- en planetenstelsels, maar ook terug in de tijd van het ontstaan van de eerste menselijke celletjes. Vóórdat wij als cellenleven aan onze eerste evolutie begonnen, schonk God, de liefdevolle Schepper, ons Zijn heilige zegen. God legde toen in ons: ---------------------------------- ‘Mijn Eigen Leven. Ik spreek tot u als uw God, als uw Vader en Moeder, als uw Oppermacht. Mijn kinderen, Ik schiep u als Man en Vrouw. Aanstonds zult gij aan uw leven beginnen. Gij zult steeds verder en hoger moeten gaan om in al Mijn wetten te ontwaken en te worden als Ik ben. Gij zult daartoe leven en sterven. Daarna keert gij terug naar het onzichtbare leven, waar u afwacht en u zich gereedmaakt voor het nieuwe organisme dat Ik voor u schep. Een dood is er niet! Wat Ik voor u schiep, is oneindig en behoort u toe. Door Mijn wetten te beleven zult gij Mij en Mijn schepping leren kennen. U bent slechts een vonk van Mij en van het machtige geheel, waarin Ik leef, niettemin zijt gij Goddelijk. Ik zal u volgen, Mijn kinderen en zo nodig uw wegen verlichten. Ook al ben Ik voor u onzichtbaar, Ik weet waarheen gij gaan zult en kan Mij met uw levens verbinden. En gij zult Mij kunnen zien en betasten, maar dan zal er liefde in u moeten zijn. Volgt Mijn wetten op en gij zult in vrede en rust uw levens beleven. Hebt al Mijn leven lief, zoals ook Ik u liefheb. Gaat nu als man en vrouw door Mijn wetten, weet echter dat gij in beide lichamen zult leven, want alleen hierdoor zal het Goddelijke ontwaken in u kunnen komen. Vele lichamen zal Ik voor u scheppen en deze zullen u dienen. Ik leg Mijn oneindigheid in uw handen. Ik schiep alléén geluk voor u. Maar treedt Mijn leven tegemoet, zoals Ik u tegemoettreed. Mijn zegen hebt gij thans ontvangen. Nimmer behoeft gij te denken dat Ik er niet ben. U bent één met Mijn leven en niets kan ons éénzijn verbreken. U zult Mij steeds kunnen voelen, gij moet Mij echter in liefde benaderen. Hebt Mijn ruimte en al het leven daarin lief. Weest eerlijk en oprecht jegens elkander en draagt elkander, bewust, in uw voelen en denken. Ik ga naast u! In biljoenen vonken splitste Ik mij. Doet als Ik en vermenigvuldigt u, geeft andere vonken het leven. Dáártoe zijt gij vader en moeder, zó zult ge worden als Ik ben. Dat wat Ik voor u geschapen heb, moet u zich eigen maken. Ik wil daarom dat ge steeds het goede zoekt. Wie Mij en Mijn leven niet liefheeft, zal moeten beleven, dat Mijn wetten tot hem of haar niet spreken. Die levens staan dan stil. Weet dat Ik geen uitzondering kan maken, want Ik heb u állen lief. De stoffelijke en geestelijke schatten in de ruimte zult gij rechtvaardig verdelen. Zorgt dat ge u niet vergrijpt aan het bezit van anderen, want dan zijt ge in opstand tegen Mijn wetten en verliest gij Mij. Door Mijn wetten zult ge evolueren! Om u verrijst het universum, Mijn en uw Huis, waarin Wij eeuwigdurend één zullen zijn. Weet Mijn kinderen, Ik schenk u alles van Mijzelf. Vraagt Mij nimmer tot u te komen als gij duistere wegen bewandelt, want Ik gaf u een eigen wil! Weet dat Ik leed noch smart schiep. Wie voor Mij leeft, zal Mij bezitten. Gij zult Mij als uw God, als uw Vader en Moeder leren kennen. Ik ben en blijf ... LIEFDE!’

 • Google

meer gedichten? klik hierboven

  spirituele gedichten wekelijks

  • ---------------------------------- - ATTENTIE !!! - ATTENTIE !!! ----------------------------------- Wilt u vanaf januari 2017 wekelijks 7 gratis spirituele gedichten per e-mail ontvangen, mail dan GEDICHTEN naar giel.heijmans@gmail.com ----------------------------------- - b e l a n g r i j k - !!!! -----------------------------------

  • Voltooid-leven-gedichten

  links